با انجام چه کارهایی حال خوبی در زندگی داشته باشیم

اشتراک‌گذاری

پاسخ به سوالات و بررسی نکات

با چه کار های حس خوب و شادی داشته باشیم ؟

هیجانات مثبت رو درون خودمون تقویت کنیم

از محیط های که حال ما رو غمگین می‌کنه دوری کنیم

سعی کنیم در محیط های باشیم که حس خوبی به ما میده

از بیکاری و خستگی و تنهایی برای حس بهتر و حال بهتر دوری کنیم

سعی کنیم در گذشته هامون زندگی نکنیم

خوشبختی و حال خوب کاملا یک حس درونی است

تفکرات غیر منطقی حال ما رو بد می کند